เวกเตอร์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เวกเตอร์ (vector) อาจหมายถึง