เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา

เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา (สลาฟตะวันออกเก่า: Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ, อักษรโรมัน: Pověstĭ vremęnĭnyxŭ lětŭ; ยูเครน: Повість минулих літ, อักษรโรมัน: Povist' mynulykh lit; เบลารุส: Аповесць мінулых часоў, อักษรโรมัน: Apoviesć minulych časoŭ; รัสเซีย: Повесть временных лет, อักษรโรมัน: Povest' vremennykh let) เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรุสเคียฟจาก ค.ศ. 850 จนถึง ค.ศ. 1110 ที่รวบรวมขึ้นในเคียฟประมาณ ค.ศ. 1113[1]

เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา  
ผู้ประพันธ์ตามธรรมเนียมคาดว่าเป็นเนสตอร์ ส่วนบุคคลอื่นไม่ทราบ
ภาษาภาษาสลาฟตะวันออกเก่า
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรุสเคียฟจากสมัยพระคัมภีร์ถึง ค.ศ. 1117
วันที่พิมพ์ประมาณ ค.ศ. 1113

อ้างอิง แก้

  1. Zhukovsky, A. (2001). "Povist' vremennykh lit – The Tale of Bygone Years". Internet Encyclopedia of Ukraine. Canadian Institute of Ukrainian Studies. สืบค้นเมื่อ 11 August 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Primary Chronicle