เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา

เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา (Old East Slavic: Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ) เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรุสเคียฟจาก ค.ศ. 850 จนถึง ค.ศ. 1110 ที่รวบรวมขึ้นในเคียฟใน ค.ศ. 1113

เรื่องเล่าจากปีที่ผ่านมา  
14 2 List of Radzivill Chron.jpg
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรุสเคียฟจากตั้งแต่ ค.ศ. 850 จนถึง ค.ศ. 1110
วันที่พิมพ์ค.ศ. 1113

อ้างอิงแก้ไข