เซโปน (ลาว: ເຊໂປນ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแขวงสุวรรณเขต ตามทางหลวงหมายเลข 9 ประมาณ 190 กิโลเมตร เซโปนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสงครามมากที่สุดเมืองหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในช่วงสงครามเวียดนาม เส้นทางโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเส้นทางลับได้พาดผ่านเมืองเซโปนแห่งนี้ เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเครือข่ายของถนนที่ทุรกันดารตามแนวชายแดนลาว-เวียดนามเริ่มต้นจากแขวงสุวรรณเขตไปจนถึงแขวงอัตตะปือ และมีทางต่อไปกัมพูชาได้เวียดมินห์ได้สร้างเส้นทางสายนี้เพื่อใช้ลำเลียงพลสู้กับฝรั่งเศส และใช้ลำเลียงพลจากเวียดนามเหนือไปเวียดนามใต้ในช่วงสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2506 – 2517) สหรัฐอเมริกาพยายามทำลายล้างเส้นทางนี้โดยทิ้งระเบิดอย่างหนัก เซโปนยังมีร่องรอยสงครามในอดีดให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถนนสายอ้อมเมืองมีซากปรักหักพัง ซากอาวุธยุทโธปกรณ์ ใหเห็นได้ทั่วไป ปัจจุบันยังคงมีกับระเบิด และร่องรายความพังพินาศเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงความโหดเหี้ยมของสงครามในอดีต