เมืองออโกก๊ก

เมืองออโกก๊ก กล่าวว่าเจ้าเมืองคือลุดตัดกุด ชาวเมืองนี้จะขุดถ้ำเพื่ออาศัย เลี้ยงสัตว์ร้ายต่างๆเพื่อทำสงคราม หนังสือบางเล่มก็บอกว่ากินงูดิบด้วย