เฟืองท้าย (อังกฤษ: Differential, final gear) เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านชุดเกียร์และส่งผ่านไปยังล้อเพื่อให้เกิดการหมุนของล้อทำให้รถเคลื่อนที่ได้[1] แต่ในรูปผิด โดยแกนสีแดงต้องหมุนตรงข้ามกับแกนสีเหลือง

ภาพจำลองภายในเฟืองท้าย

อ้างอิงแก้ไข