เฟิร์สท-พาสส์ เมตาโบลิซึม

เฟิร์สท-พาสส์ เอฟเฟคต์ (หรือ เฟิร์สท-พาสส์ เมตาโบลิซึม) เป็นปรากฏการณ์ของการทำลายยาเมื่อแรกเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหาร.

หลังจากกลืนยา ยาจะถูกดูดซึมจาก ระบบย่อยอาหาร และเข้าสู่ เส้นเลือดดำที่ไปเลี้ยงตับ เมื่อถึงตับยาจะถูกทำลาย (เมตทาโบลิซึม) โดยตับเป็นบางส่วน และเหลือเข้าสู่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยลง ส่งผลให้ชีวปริมาณออกฤทธิ์ ของยาลดลง

การเปลี่ยนแปลง ช่องทางการให้ยา (เช่น การฉีดเข้าเส้น หรือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)(ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของตำรับว่าควรจะให้ทางใด) จะช่วยหลีกเลี่ยง เฟิร์สท-พาสส์ เอฟเฟคต์