เฟมโต (อังกฤษ: Femto) เป็นคำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ แสดงถึงค่าหนึ่งส่วนพันล้านล้าน (10-15 หรือ 0.000 000 000 000 001) มีสัญลักษณ์คือ f

คำว่า เฟมโต มาจากคำว่า femten ในภาษาเดนมาร์ก มีความหมายว่า 15

ยกตัวอย่างการใช้:

  • โปรตอนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-1.7 เฟมโตเมตร