เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด (อังกฤษ: power forward) เป็นศัพท์ที่ใช้ในกีฬาบางชนิด