เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เป็นนักเขียนชาวไทย เกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ นายเสถียร แซ่บุ้นแม่ชื่อ ซอนย่า แซ่บุ้น มีพี่สาวชื่อ เพชรดา อุนตระกูล

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
Petch400pix.jpg
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (58 ปี)
เชียงใหม่
นามปากกาเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
อาชีพบรรณาธิการ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เฌ.เดียมอง จำกัด (ณ เพชรสำนักพิมพ์ นักเขียน นักพูด

งานเขียนแนวความรู้คู่ความบันเทิง (edutainment) การเขียนชีวประวัติบุคคล (biography) เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฌ.เดียมอง จำกัด เจ้าของ ณ เพชร และ นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Fullfill the love of being the Thai project หรือ เติมเต็มรักในความเป็นไทย

เพชรยุพา กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Doctor of Philosophy in Human Resource Development) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2550 จึงเดินเข้าออกยังรั้วพ่อขุนเพื่อประสานงาน ทำกิจกรรมฯลฯ ประหนึ่งรั้วน้ำเงิน-ทองเป็นบ้านของตัวเอง

เพชรยุพา ได้ศึกษาคอร์สเพิ่มเติม Language Education Program จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับประกาศนียบัตรจากการบรรยายพิเศษ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาองค์กรจาก ศาสตราจารย์ ไมเคิล เจ.มาร์ควอร์ท จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้รัประกาศนียบัตรจากการบรรยายพิเศษ โครงการ Intercutural Management for Successful Bussiness Across Bodrers จาก Prof.Dr.Claus Schreire แห่ง Luceme University of Applied Sciences and Arts, Lucerne, Switzerland

ผลงานการเขียนที่โดดเด่นก็มี รวมบทกวี เมื่อไหร่เจ้าจะเป็นเฉกเช่นเดิม รวมบทกวี เมื่อรักมาต้องใช้ปัญญาบริหารรัก หนังสือ อยากเป็นบอกอ, ผู้หญิงที่น่ากอดตลอดกาล, จ้างให้ก็ไม่ตกงาน, ดีใจที่เธอได้อ่าน, กล่องลับดารา, นักฆ่าความจน ปัสสรา เตชะพูลย์, ผู้หญิงคนนี้ชื่อลินดา ค้าธัญเจริญ, ยินดีเจ้า สุนทรี เวชานนท์, ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ กรรณิกา ธรรมเกษร, Life.Library ชีวีแสนสุข รศ. รังสรรค์ แสงสุข, ชีวิตบริบูรณ์ บุรี เสรีโยธิน, มาริสา อัลบั้มรับเฉพาะรัก, มนต์คาถาอภิมหาศักดิสิทธิ์, ศรัทธา

เพชรยุพาปวารณาตัวรับใช้พระธรรมและสังคมด้วยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพูด 'เพชรยุพา อินเธียเอร์ทอล์ค' ติดต่อกันเป็นเวลาหกปี เพื่อมอบรายได้ให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม โครงการเพื่อน้องต้องเรียนรู้ โครงการเพื่อน้องหนูบ๊อก ๆ เมี๊ยว ๆ ที่เธอและทีมงานร่วมกันก่อตั้ง พร้อมเขียนหนังสือ

ผลงานเขียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.ผู้ชายที่มีความเสถียรไม่เปลี่ยนแปลง.กรุงเทพฯ: ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2554. ISBN 978-616-7510-03-3

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข