เบี้ย หรือ พอน (อังกฤษ: pawn) เป็นตัวหมากรุกที่ใช้ในหมากรุกไทยและหมากรุกสากล

เบี้ยของหมากรุกสากลในรูปแบบสทอนตันมาตรฐาน
เบี้ยของหมากรุกไทย

เบี้ยในหมากรุกไทย แก้

ในหมากรุกไทย เบี้ยสามารถเดินไปทางข้างหน้าและกินในแนวทแยงด้านหน้า เมื่อเดินเบี้ยไปถึงแนววางเบี้ยของฝ่ายตรงข้ามจะกลายเป็นเบี้ยหงาย และมีการเดินและกินเช่นเดียวกับเม็ดทุกประการ

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งของเบี้ยตอนเริ่มเกมในหมากรุกไทย

เบี้ยในหมากรุกสากล แก้

ในหมากรุกสากล เบี้ย (pawn) สามารถเดินไปทางข้างหน้าและกินในแนวทแยงด้านหน้า แต่เฉพาะก้าวแรกของเบี้ยแต่ละตัวสามารถเลือกเดิน 1 ตา หรือ 2 ตาก็ได้ และเมื่อเดินเบี้ยไปถึงช่องสุดกระดาน สามารถเปลี่ยนเบี้ยให้เป็นควีน เรือ บิชอป หรือม้าก็ได้

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งของเบี้ยตอนเริ่มเกมในหมากรุกสากล

ดูเพิ่ม แก้