เบอร์เคนเฮด

เบอร์เคนเฮด (อังกฤษ: Birkenhead) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ บริเวณปากแม่น้ำเมอร์ซีย์ ตรงข้ามกับเมืองลิเวอร์พูล จากการสำรวจสำมโนประชากรในปี ค.ศ. 2001 เมืองมีประชากร 83,729 คน[1] อาจเป็นที่รู้จักจากการเป็นศูนย์กลางการต่อเรือ เป็นเมืองท่า และมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมืองมีอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำ ความยาว 3.4 กม. เชื่อมกับเมืองลิเวอร์พูล เป็นเมืองแห่งแรกในทวีปยุโรปที่มีรถราง

ศาลาว่าการเมืองเบอร์เคนเฮด

อ้างอิงแก้ไข

  1. 2001 Census: Birkenhead (PDF), Office for National Statistics, คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 22 July 2004, สืบค้นเมื่อ 17 April 2007