เบริก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เบริก [เบ-ริก] (อังกฤษ: Berwick) อาจจะหมายถึง

การใช้เป็นสถานที่แก้ไข

การใช้เป็นชื่อคนแก้ไข

เบริกบางครั้งก็ใช้เป็นนามสกุล

การใช้อื่น ๆแก้ไข