แม่น้ำเน็คคาร์ (เยอรมัน: Neckar, ออกเสียง: [ˈnɛkaʁ] ( ฟังเสียง)) เป็นแม่น้ำความยาว 362 กิโลเมตร ในประเทศเยอรมนี ไหลผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค และไหลผ่านรัฐเฮ็สเซินระยะสั้น ๆ แม่น้ำเน็คคาร์เป็นแควแม่น้ำฝั่งขวาของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำไหลผ่านเมือง ร็อทไวล์, ร็อทเทินบวร์คอัมเน็คคาร์, คิลช์แบร์ค, ทือบิงเงิน, แวร์เนา, เนือร์ทิงเงิน, พล็อคคิงเงิน, เอ็สลิงเงิน, ชตุทท์การ์ท, ลูทวิชส์บวร์ค, มาร์บัค, ไฮล์บร็อน และไฮเดิลแบร์ค ก่อนจะไหลลงแม่น้ำไรน์ที่เมืองมันไฮม์ ที่ระดับความสูง 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้แม่น้ำเน็คคาร์เป็นแควแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับ 4 ของแม่น้ำไรน์และเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับ 10 ของเยอรมนี

เน็คคาร์
แม่น้ำ
แม่น้ำเน็คคาร์ใกล้ไฮเดิลแบร์ค
ต้นกำเนิด
 - ตำแหน่ง ป่าดำ
 - ระดับ
ปากแม่น้ำ
 - ตำแหน่ง แม่น้ำไรน์
ความยาว 362.4 km (225.2 mi) km (ข้อผิดพลาดนิพจน์: "&" เป็นอักขระเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่รู้จัก mi)