เนเฟอร์พทาห์

(เปลี่ยนทางจาก เนเฟอร์รัปทาห์)
p
t
Hnfrnfrnfr
เนเฟอร์พทาห์
อักษรไฮเออโรกลีฟ

เนเฟอร์พทาห์ หรือ พทาห์เนเฟรู ("พระนามของพระองค์มีความหมายว่า ความสวยงามแห่งเทพพทาห์") เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์อียิปต์โบราณคือ ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 3 (ปกครองช่วงประมาณ 1860 ถึง 1814 ปีก่อนคริสตกาล) ของราชวงศ์ที่สิบสอง และน้องสาวของพระองค์คือฟาโรห์โซเบกเนเฟรู ("มีความหมายว่า ความงามของเทพโซเบ๊ค")

สร้อยของเจ้าหญิงเนเฟอร์พทาห์

สุสานแก้ไข

การฝังพระศพของพระองค์ถูกจัดเตรียมไว้ในหลุมฝังพระศพของพระบิดาของพระองค์ที่ฮาวารา [1] อย่างไรก็ตามพระศพของพระองค์ไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่นั่น แต่ในพิระมิดขนาดเล็กที่ฮาวารา หลุมฝังพระศพของพระองค์ถูกพบในปี พ.ศ. 2499 และยังคงมีเครื่องเพชรพลอยของพระองค์และโลงหินแกรนิตแจกันเงินสามใบ และวัตถุอื่น ๆ

อ้างอิงแก้ไข

  1. W. M. Flinders Petrie: Kahun, Gurob, and Hawara, London 1890, p.15, pl. V