คำว่า เนเจอร์ (อังกฤษ: Nature) อาจหมายถึงคำต่อไปนี้