เนื้อแมวน้ำ

เนื้อแมวน้ำ เป็นเนื้อ ไขมัน (blubber) และอวัยวะต่าง ๆ ของแมวน้ำที่บริโภคโดยมนุษย์หรือสัตว์อื่น มนุษย์มักใช้หลายวิธีในการนำไปทำอาหาร แต่ส่วนใหญ่มักนำไปตากให้แห้งก่อนบริโภค ในอดีต มีการบริโภคเนื้อแมวน้ำในหลายที่ของโลก โดยบริโภคเป็นทั้งอาหารธรรมดาและอาหารบำรุงร่างกาย

เนื้อลูกแมวน้ำลายพิณ

ปัจจุบัน การบริโภคเนื้อแมวน้ำโดยมนุษย์ยังพบได้ในประเทศญี่ปุ่น นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ แคนาดา กรีนแลนด์ หมู่เกาะแฟโร และเกาะเบกวีในทะเลแคริบเบียน นอกจากนี้ยังพบได้ในกลุ่มชาวอินุอิต[1] ชาวชุกชีในไซบีเรีย และคนพื้นเมืองหลายกลุ่มในสหรัฐอเมริกา (เช่น ชาวมะกาห์ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Borré, K. (1991). Seal blood, Inuit blood, and diet: A biocultural model of physiology and cultural identity. Medical Anthropology Quarterly, 5(1), 48-62.