เท็นจิง หรือ เท็นจินซามะ (天神) เป็นเทพตามความเชื่อของญี่ปุ่น พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งการศึกษา, ความรู้ และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พระองค์ทรงเป็นเทพประเภท "คามิ" ตามศาสนาชินโต กล่าวคือเป็นเทพผู้อุปถัมภ์และมีตัวตนเป็นบุคคลและได้รับเคารพนับถือให้เป็นเทพเจ้า[1]

เท็นจิง (เทพคามิ)
การศึกษา การสอบแข่งขัน การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ส่วนหนึ่งของ คามิ
ซุงาวาระ (โนะ) มิจิซาเนะ
ชื่ออื่นเท็นจินซะมะ
ซุงาวาระ มิจิซาเนะ
ส่วนเกี่ยวข้องชินโต
สัตว์กระทิง
สัญลักษณ์ต้นบ๊วย
อายุขัย58 ปี (ค.ศ. 745 - 903)
ต้นไม้ดอกบ๊วย
เพศชาย
เป็นที่นับถือในฟุกุโอกะ
กลุ่มชาติพันธุ์คนญี่ปุ่น

เท็นจินเดิมเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ เป็นขุนนางสมัยเฮอันชื่อ ซุงาวาระ โนะ มิจิซาเนะ (菅原道真) เป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและฉลาด จนได้รับการไว้วางพระทัยจากพระจักรพรรดิ์อูดะ ให้เป็นเลขาธิการส่วนพระองค์ ต่อมาหลังจักรพรรดิอูดะสิ้นพระชนม์ มิจิซาเนะถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏและถูกขับไล่ออกจากเกียวโต ต่อมาหลังท่านเสียชีวิตได้มีการจัดพิธีศพอย่างเรียบง่าย และมีการสร้างหลุมศพของท่านซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นศาลเจ้าของท่าน และผู้คนก็ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเท็นจินหรือเทพเจ้าแห่งปัญญา จากความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดของท่าน[2]

ศาลเจ้าชินโตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเคารพเทพเท็นจินจะถูกเรียนว่า เท็มมังงู (天満宮) ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมันงู (太宰府天満宮) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลุมพระศพของเทพเท็นจิน ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนญี่ปุ่นที่จะสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเลื่อนชั้น[3]

อ้างอิง

แก้