เทศมณฑลเว็สต์ฟ็อล

อดีตเทศมณฑลของนอร์เวย์

เว็สต์ฟ็อล (นอร์เวย์: Vestfold) เป็นเทศมณฑลของนอร์เวย์ที่มีพรมแดนติดกับเทศมณฑลบึสเกอรือและเทศมณฑลเทเลมาร์ก มีประชากรร้อยละ 4.7 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ คือ 108 คนต่อตารางกิโลเมตร ศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่เทินส์แบร์ซึ่งเป็นแหล่งการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเทศมณฑล ขณะที่ Sandefjord เป็นเขตเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนประชากร เทศมณฑลเว็สต์ฟ็อลได้ตกลงกับเทศมณฑลเทเลอมาร์กใน พ.ศ. 2560 ว่าจะรวมกันเป็นเทศมณฑลเว็สต์ฟ็อลและเทเลอมาร์กใน พ.ศ. 2563[1]

อ้างอิง แก้