เทศบาลตำบลพิปูน

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลพิปูน ตั้งอยู่ใน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 1 ทั้งหมด และพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 2, 3 พื้นที่รวม 2.41 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 85 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4194 ตัดผ่านชุมชนเป็นแนวตะวันออก – ตะวันตกขนานไปกับคลองระแนะที่ตั้งของสำนักงานอยู่บริเวณเดียวกับที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ

เทศบาลตำบลพิปูน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลพิปูน
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชัยรัศพล ปรีชา
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.41 ตร.กม. (0.93 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,791 คน
 • ความหนาแน่น1,176.34 คน/ตร.กม. (3,046.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800501
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์075372518
เว็บไซต์www.phipuncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลพิปูนได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะพื้นที่ของตำบลพิปูนขึ้น เป็นเทศบาลตำบล[ต้องการอ้างอิง]

ภูมิศาสตร์แก้ไข

เป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50 -100 เมตร มีคลองระแนะและคลองนัดไหลผ่านชุมชน มีลักษณะเป็นที่ราบทางตอนใต้ และเป็นที่ราบสูงขึ้นสู่เทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณที่ราบเป็นที่ตั้งของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ที่ราบสูงเป็นบริเวณสวนยางจนถึงป่าสงวนแห่งชาติ

อาณาเขตแก้ไข

เทศบาลตำบลพิปูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
 • ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลพิปูนประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน

 1. ชุมชนโพธิ์ทอง
 2. ชุมชนตลาดเสาร์
 3. ชุมชนท้ายสำเภา
 4. ชุมชนตลาดอาทิตย์
 5. ชุมชนบ้านในไร่

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนวัดมังคลาราม
 • โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน

วัดแก้ไข

 • วัดมังคลาราม

อ้างอิงแก้ไข