เทศบาลตำบลท้องเนียน

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียนเป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตำบลเหนือสุดของอำเภอและจังหวัด ที่ตั้งที่ทำการเทศบาลตำบลท้องเนียนตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนสายบางแพง - บ้านน้ำโฉ ตำบลท้องเนียน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ทำการตั้งอยู่ในที่ดินของเทศบาลตำบลท้องเนียนมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอขนอมถึงสำนักงานเทศบาล. ประมาณ 6 กิโลเมตร ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงที่ทำการ เทศบาลตำบลท้องเนียนประมาณ 104 กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงที่ทำการเทศบาลตำบลท้องเนียน ประมาณ 720 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลท้องเนียน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท้องเนียน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอขนอม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอาธร มุสิกลาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด60 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,592 คน
 • ความหนาแน่น90.46 คน/ตร.กม. (234.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801503
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์0 7552 8367
เว็บไซต์www.thongnian.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

อำเภอขนอมเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 1893 - 1912 ได้รับการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอสิชล ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 มีจำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลขนอม และตำบลท้องเนียน และต่อมาได้แบ่งแยกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล คือ ตำบลควนทอง รวมเป็น 3 ตำบล ปัจจุบันตำบลท้องเนียนจึงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 3 ตำบลของอำเภอขนอม

สภาพทั่วไป แก้

ลักษณะภูมิประเทศของตำบล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบชายฝั่งและป่าเลน จำแนกดังนี้ ที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตพื้นที่ 2,3,4,5,6 ตำบลท้องเนียน แต่เดิมราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออาชีพทำนาข้าว โดยมีระบบชลประทาน (คูส่งน้ำ) ชลประทานคลองท่าจันทร์ ตัดผ่าน ต่อมาได้รับผลกระทบจากโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดินได้รับการเปลี่ยนมือเพื่อเก็งกำไร กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าบางส่วนแปรสภาพใช้ประโยชน์ทำนากุ้งแบบพัฒนาปัจจุบันหยุดประกอบการไปมากแล้ว ที่ราบชายฝั่งทะเล อยู่ในพื้นที่ 2,3,5,6 ,8 ตำบลท้องเนียน แต่เดิมราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวและประมงชายฝั่งมีชายหาดที่สวยงาม เช่น หาดแขวงเภา อ่าวท้องชิง ในหมู่ที่ 2 อ่าวท้องโหนด อ่าวดินสอ ในหมู่ที่ 3 อ่าวท้องเนียน (สนามกอล์ฟทะเล) ในหมู่ที่ 5 อ่าวเตล็ด หมู่ที่ 6 และหาดปากน้ำ (ที่ตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม) หมู่ที่ 8 พื้นที่ดังกล่าวกำลังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียเรือมารีนา (เรือยอร์ช) บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นไป

อาณาเขตติดต่อ แก้

เทศบาลตำบลท้องเนียน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ จดอ่าวไทย
 • ทิศใต้ จดเทศบาลตำบลขนอม อบต. ขนอม และ อบต. ควนทอง จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก อบต.ควนทอง จ.นครศรีธรรมราช และ อบต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมชน แก้

เทศบาลตำบลท้องเนียนประกอบด้วยชุมชน 15 ชุมชน

สาธารณสุข แก้

  • สถานีอนามัยบ้านท่าจันทน์

สถานศึกษา แก้

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • โรงเรียนขนอมพิทยา
  • โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
  • โรงเรียนบ้านน้ำโฉ
  • โรงเโรงเรียนบ้านท่าจันทน์
  • โรงเรียนวัดคีรีวง
  • โรงเรียนบ้านแขวงเภา
  • โรงเรียนบ้านท่าม่วง (ขยายโอกาส)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทร์
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน มีทั้งหมด 3 วัด คือ

 • สำนักสงฆ์เขาชัยสน
 • วัดจันทน์ธาตุทาราม
 • วัดบุปผาเตล็ด
 • วัดคีรีวง
 • วัดธารทอง

มัสยิด แก้

 • มัสยิดดารุซซาอาดะฮ์

สถานที่สำคัญ แก้

 • ตำรวจน้ำขนอม
 • แพนเค้กร๊อค 265 ล้านปี
 • เจดีย์ปะการัง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล (ท้องเนียน ขนอม ควนทอง) ในส่วนตำบลท้องเนียนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1,4,7 ตามแนวคลองขนอมยังมีสภาพสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าธรรมชาติอาศัย อยู่มากมาย เหมาะในการใช้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเขาแหลมทาบ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 เคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง ในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษาอย่างดี กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ รอการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม- หมู่เกาะทะเลใต้เช่นเดียวกัน
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ของบริษัท ปตท . จำกัด ( มหาชน )
 • โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ของบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • หาดปากน้ำ
 • หาดแขวงเภา
 • อ่าวท้องชิง
 • อ่าวท้องโหนด
 • อ่าวดินสอ
 • อ่าวท้องเนียน
 • อ่าวหลักซอ
 • อ่าวเตล็ด