เทศบาลตำบลชุมพวง

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลชุมพวง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270

เทศบาลตำบลชุมพวง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลชุมพวง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอชุมพวง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีทรงพล แก้วพรประเสริฐ
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.11 ตร.กม. (3.52 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด9,477 คน
 • ความหนาแน่น1,040.28 คน/ตร.กม. (2,694.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301701
ที่อยู่
สำนักงาน
399 หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
เว็บไซต์www.chumphuang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2505 อำเภอชุมพวงได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่ อำเภอชุมพวง มิได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล แม้แหล่งชุมชนที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้ ด้วยแต่เดิมมา ที่ว่าการอำเภอนี้ได้สร้างขึ้นห่างไกลจากตัวหมู่บ้าน และได้มีอาคารบ้านเรือนและตลาดร้านค้าได้เกิดมีหนาแน่นขึ้นภายหลัง นายธีระ ศิริธรรม นายอำเภอชุมพวงขณะนั้น ได้เสนอให้มีการจั้งตั้งสุขาภิบาลชุมพวงขึ้น แต่เนื่องจากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถจัดตั้งสุขาภิบาลได้ในขณะนั้น

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2507 กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอก ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มีประกาศจัดตั้ง “สุขาภิบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา” ขึ้น และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 83 วันที่ 1 กันยายน 2507

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อ พ.ศ. 2542 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้สุขาภิบาลชุมพวงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลชุมพวง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542[1]

ที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร

แก้

เทศบาลตำบลชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากเมืองนครราชสีมา ประมาณ 98 กิโลเมตร มีพื้นที่ 9.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,170 ไร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น 9,477 คน

การคมนาคม

แก้

เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมระหว่างตำบลกับภายนอก และมีถนนเชื่อมอำเภอ ในการคมนาคมขนส่งภายในเทศบาล

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.chumphuang.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=163&id_type=1 ประวัติความเป็นมา