เทศบาลตำบลขนอม

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลขนอม เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอขนอม ตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางของอำเภอขนอม มีพื้นที่ 1.76 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของตำบลขนอม

เทศบาลตำบลขนอม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Khanom
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลขนอม
ตรา
ทต.ขนอมตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทต.ขนอม
ทต.ขนอม
ที่ตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด: 9°12′29.9″N 99°51′51.8″E / 9.208306°N 99.864389°E / 9.208306; 99.864389
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอขนอม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประสิทธิ์ เพชราภรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.76 ตร.กม. (0.68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,451 คน
 • ความหนาแน่น2,368.18 คน/ตร.กม. (6,133.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801502
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนทางหลวงหมายเลข 4232 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์0 7552 8834
โทรสาร0 7552 8959
เว็บไซต์www.khanomcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เทศบาลตำบลขนอมในอดีตมีการบริหารในรูปแบบสุขาภิบาล อยู่ในการปกครองของอำเภอขนอมจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตามประการศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2488 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2500 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลขนอมมาเป็นเทศบาลตำบลขนอมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลขนอมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตอนกลางของอำเภอขนอม ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศาเหนือและเส้นทแยงที่ 100 องศาตะวันออก เทศบาลตำบลขนอมมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 1.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ และคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากตัวเมือนครศรีธรรมราชเป็นระยะทาง 110 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 670 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลขนอม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม และเขาผีหงาย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หาดคอเขา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ภูมิประเทศ แก้

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ภายในชุมชนเทศบาลตำบลขนอมเป็นที่ราบอยู่ระหว่างเทือกเขา คือเขาผีหงายและเขาคอเขา ตอนเหนือของชุมชนติดกับคลองขนอม และมีคลองบางโหนดอยู่ตอนกลางของชุมชน สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะปลูกข้าว ทำสวนมะพร้าว นอกจากนี้ยังอยู่ติดริมฝั่งทะเลและอยู่ในที่อับลมเหมาะสำหรับที่จะมีกิจกรรมทางด้านการประมงและก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก

การแบ่งเขตปกครอง แก้

เทศบาลตำบลขนอมแบ่งเขตปกครองประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนอำเภอ
 • ชุมชนประชาธิปัตย์
 • ชุมชนสระใน
 • ชุมชนป่าเลน
 • ชุมชนบางโหนด
 • ชุมชนศาลเจ้า

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แก้

 1. หาดคอเขา ซึ่งมีสภาพชาดหาดโค้งยาวไปจดเขาเปร็ต มีหาดขาวสะอาดตัดกับแนวทิวต้นมะพร้าวที่อยู่เบื้องหลังชายหาด เป็นภาพที่สวยงามและหาดูได้ไม่ยากหากนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้
 2. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้และกำลังจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน มีเนื้อที่ประมาณ 197,614 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ทางบกประมาณ 73,079 ไร่ หรือร้อยละ 36.98 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่น้ำประมาณ 124,535 ไร่ หรือร้อยละ 63.02 ของพื้นที่ทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปาดแพรก ตำบลดอนสัก ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ พบว่าประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ เช่น ป่าดิบชื้นหรือป่าดงดิบ ป้าดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าพรุ และป่าชายเลน ในบริเวณป่าเลนคลองขนอมในเขตเทศบาลตำบลขนอม ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และป่าสูงมาก เนื่องจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้