เทศบาลของประเทศสโลวีเนีย

เทศบาล หรือ ออปชินา (สโลวีเนีย: občina, รูปพหูพจน์: občine) เป็นหน่วยการบริหารระดับแรกของประเทศสโลวีเนีย มีจำนวน 212 แห่ง ในจำนวนนี้ 12 แห่งมีฐานะเป็นเทศบาลนคร เทศบาลจะแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นชุมชนและเขต

แผนที่เทศบาลของประเทศสโลวีเนีย ณ ค.ศ. 2011

เทศบาลทุกแห่งใช้ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ เทศบาลสามแห่งในภูมิภาคเปร็กมูริแย ได้แก่ ดอบรอว์นิก, โคด็อช และเลนดาวา ใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการภาษาที่สอง และเทศบาลสี่แห่งในภูมิภาคปริโมร์สกา ได้แก่ อังการาน, อีซอลา, โคเปอร์ และปิราน ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาราชการภาษาที่สอง

รายชื่อเทศบาลในประเทศสโลวีเนีย แก้

ประเทศสโลวีเนียแบ่งออกเป็น 212 เทศบาล โดย 12 เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลนคร ซึ่งจะแสดงเป็นข้อความตัวหนา[1]

รหัส ISO 3166-2 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาสโลวีเนีย ที่ตั้งตัวเทศบาล ประชากร (ค.ศ. 2013)[2]
SI-032 เทศบาลกรอซูปลิแย Občina Grosuplje กรอซูปลิแย 19,719
SI-158 เทศบาลกราต Občina Grad กราต 2,216
SI-029 เทศบาลกอร์นิยาราดกอนา Občina Gornja Radgona กอร์นิยาราดกอนา 8,576
SI-030 เทศบาลกอร์นิยีกราต Občina Gornji Grad กอร์นิยีกราต 2,650
SI-031 เทศบาลกอร์นิยีแปโตรวต์ซี Občina Gornji Petrovci กอร์นิยีแปโตรวต์ซี 2,136
SI-207 เทศบาลกอริแย Občina Gorje ซโกร์นิแยกอริแย 2,874
SI-028 เทศบาลกอรีชนิตซา Občina Gorišnica กอรีชนิตซา 4,035
SI-027 เทศบาลกอเรนิยาวาส-ปอลิยาแน Občina Gorenja vas - Poljane กอเรนิยาวาส 7,307
SI-052 เทศบาลนครคราน Mestna občina Kranj คราน 55,527
SI-053 เทศบาลครานสกากอรา Občina Kranjska Gora ครานสกากอรา 5,324
SI-034 เทศบาลคราสต์นิก Občina Hrastnik คราสต์นิก 9,713
SI-166 เทศบาลครีแฌ็วต์ซี Občina Križevci ครีแฌ็วต์ซีปรีลิยูตอแมรู 3,753
SI-048 เทศบาลคอเชวิแย Občina Kočevje คอเชวิแย 16,379
SI-046 เทศบาลคอบารีต Občina Kobarid คอบารีต 4,189
SI-164 เทศบาลคอแมนดา Občina Komenda คอแมนดา 5,746
SI-162 เทศบาลคอริยูล Občina Horjul คอริยูล 2,909
SI-197 เทศบาลคอสตานิแยวิตซานาเคอร์กี Občina Kostanjevica na Krki คอสตานิแยวิตซานาเคอร์กี 2,416
SI-165 เทศบาลคอสแต็ว Občina Kostel วาส 644
SI-159 เทศบาลคัยดีนา Občina Hajdina ซโกร์นิยาคัยดีนา 3,736
SI-044 เทศบาลคานาลอ็อปโซชี Občina Kanal ob Soči คานาล 5,644
SI-043 เทศบาลคามนิก Občina Kamnik คามนิก 29,244
SI-045 เทศบาลคีดริแชวอ Občina Kidričevo คีดริแชวอ 6,627
SI-055 เทศบาลคูงกอตา Občina Kungota ซโกร์นิยาคูงกอตา 4,787
SI-056 เทศบาลคูซมา Občina Kuzma คูซมา 1,584
SI-035 เทศบาลเคอร์เปลิแย-คอซีนา Občina Hrpelje - Kozina เคอร์เปลิแย 4,303
SI-054 เทศบาลนครเคิร์ชกอ Mestna občina Krško เคิร์ชกอ 26,050
SI-160 เทศบาลโคแช-สลีวนิตซา Občina Hoče - Slivnica สโปดนิแยโคแช 11,189
SI-051 เทศบาลโคซิแย Občina Kozje โคซิแย 3,177
SI-161 เทศบาลโคด็อช Občina Hodoš โคด็อช 375
SI-047 เทศบาลโคบิลิแย Občina Kobilje โคบิลิแย 590
SI-050 เทศบาลนครโคเปอร์ Mestna občina Koper โคเปอร์ 51,048
SI-049 เทศบาลโคเมิน Občina Komen โคเมิน 3,545
SI-121 เทศบาลชกอตซิยัน Občina Škocjan ชกอตซิยัน 3,224
SI-123 เทศบาลชโกฟลิยิตซา Občina Škofljica ชโกฟลิยิตซา 9,744
SI-122 เทศบาลชโกฟิยาโลกา Občina Škofja Loka ชโกฟิยาโลกา 22,901
SI-127 เทศบาลชโตแร Občina Štore ชโตแร 4,292
SI-194 เทศบาลชมาร์ตนอปรีลิตียี Občina Šmartno pri Litiji ชมาร์ตนอปรีลิตียี 5,522
SI-125 เทศบาลชมาร์ตนออ็อปปากี Občina Šmartno ob Paki ชมาร์ตนออ็อปปากี 3,218
SI-206 เทศบาลชมาริเยชแกตอปลีตแซ Občina Šmarješke Toplice ชมาริเยชแกตอปลีตแซ 3,224
SI-124 เทศบาลชมาริแยปรีเยลชัค Občina Šmarje pri Jelšah ชมาริแยปรีเยลชัค 10,278
SI-015 เทศบาลชเรนช็อวต์ซี Občina Črenšovci ชเรนช็อวต์ซี 4,052
SI-033 เทศบาลชาล็อวต์ซี Občina Šalovci ชาล็อวต์ซี 1,521
SI-016 เทศบาลเชอร์นานาคอโรชแก็ม Občina Črna na Koroškem เชอร์นานาคอโรชแก็ม 3,473
SI-017 เทศบาลเชอร์โนเมิล Občina Črnomelj เชอร์โนเมิล 14,629
SI-117 เทศบาลแช็นชูร์ Občina Šenčur แช็นชูร์ 8,469
SI-211 เทศบาลแช็นตรูแปร์ต Občina Šentrupert แช็นตรูแปร์ต 2,845
SI-120 เทศบาลแช็นติยูร์ Občina Šentjur แช็นติยูร์ 18,946
SI-119 เทศบาลแช็นติแยร์แนย์ Občina Šentjernej แช็นติแยร์แนย์ 6,908
SI-118 เทศบาลแช็นตีล Občina Šentilj แช็นตีลอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค 8,467
SI-183 เทศบาลแช็มเปเตอร์-เวอร์โตยบา Občina Šempeter - Vrtojba แช็มเปเตอร์ปรีกอรีตซี 6,348
SI-126 เทศบาลโชชตัน Občina Šoštanj โชชตัน 8,750
SI-144 เทศบาลซเรแช Občina Zreče ซเรแช 6,389
SI-180 เทศบาลซ็อลชาวา Občina Solčava ซ็อลชาวา 518
SI-142 เทศบาลซาโกริแยอ็อปซาวี Občina Zagorje ob Savi ซาโกริแยอ็อปซาวี 16,901
SI-152 เทศบาลซางกอวา Občina Cankova ซางกอวา 1,889
SI-143 เทศบาลซาเวิร์ช Občina Zavrč ซาเวิร์ช 1,740
SI-196 เทศบาลซีร์กูลาแน Občina Cirkulane ซีร์กูลาแน 2,312
SI-109 เทศบาลเซมิช Občina Semič เซมิช 3,832
SI-014 เทศบาลเซร์กนอ Občina Cerkno เซร์กนอ 4,786
SI-013 เทศบาลเซร์กนิตซา Občina Cerknica เซร์กนิตซา 11,268
SI-178 เทศบาลเซลนิตซาอ็อบดราวี Občina Selnica ob Dravi เซลนิตซาอ็อบดราวี 4,532
SI-110 เทศบาลเซวนิตซา Občina Sevnica เซวนิตซา 17,460
SI-111 เทศบาลแซฌานา Občina Sežana แซฌานา 13,036
SI-153 เทศบาลแซร์กแวนิยาก Občina Cerkvenjak แซร์กแวนิยาก 2,009
SI-012 เทศบาลแซร์แคลนากอเรนสแก็ม Občina Cerklje na Gorenjskem แซร์แคลนากอเรนสแก็ม 7,243
SI-011 เทศบาลนครแซลิแย Mestna občina Celje แซลิแย 48,675
SI-179 เทศบาลโซดราฌิตซา Občina Sodražica โซดราฌิตซา 2,187
SI-190 เทศบาลฌาเลิตส์ Občina Žalec ฌาเลิตส์ 21,413
SI-147 เทศบาลฌิรี Občina Žiri ฌิรี 4,890
SI-192 เทศบาลฌิโรว์นิตซา Občina Žirovnica เบรซนิตซา 4,401
SI-193 เทศบาลฌูแฌ็มแบร์ก Občina Žužemberk ฌูแฌ็มแบร์ก 4,568
SI-191 เทศบาลแฌตาแล Občina Žetale แฌตาแล 1,340
SI-146 เทศบาลแฌเลซนิกี Občina Železniki แฌเลซนิกี 6,789
SI-025 เทศบาลดราวอกรัต Občina Dravograd ดราวอกรัต 8,989
SI-156 เทศบาลดอบรอว์นิก Občina Dobrovnik ดอบรอว์นิก 1,319
SI-020 เทศบาลดอเบรปอลิแย Občina Dobrepolje วีเดิม 3,938
SI-023 เทศบาลด็อมฌาแล Občina Domžale ด็อมฌาแล 34,455
SI-157 เทศบาลดอเลนสแกตอปลีตแซ Občina Dolenjske Toplice ดอเลนสแกตอปลีตแซ 3,398
SI-019 เทศบาลดิวาชา Občina Divača ดิวาชา 3,896
SI-026 เทศบาลดูแปล็ก Občina Duplek สโปดนิยีดูแปล็ก 6,746
SI-018 เทศบาลเดสเตอร์นิก Občina Destrnik เดสเตอร์นิก 2,582
SI-021 เทศบาลโดบรอวา-โปว์โคว์กราเดิตส์ Občina Dobrova - Polhov Gradec โดบรอวา 7,539
SI-154 เทศบาลโดบิแย Občina Dobje โดบิแยปรีปลานีนี 968
SI-155 เทศบาลโดเบอร์นา Občina Dobrna โดเบอร์นา 2,195
SI-024 เทศบาลโดร์นาวา Občina Dornava โดร์นาวา 2,907
SI-022 เทศบาลโดลปรีลิยูบลิยานี Občina Dol pri Ljubljani โดลปรีลิยูบลิยานี 5,666
SI-128 เทศบาลต็อลมีน Občina Tolmin ต็อลมีน 11,578
SI-184 เทศบาลตาบอร์ Občina Tabor ตาบอร์ 1,603
SI-010 เทศบาลตีชินา Občina Tišina ตีชินา 4,124
SI-132 เทศบาลตูร์นิชแช Občina Turnišče ตูร์นิชแช 3,338
SI-130 เทศบาลเตรบนิแย Občina Trebnje เตรบนิแย 12,075
SI-186 เทศบาลเตอร์ซิน Občina Trzin เตอร์ซิน 3,874
SI-131 เทศบาลเตอร์ฌิช Občina Tržič เตอร์ฌิช 15,106
SI-185 เทศบาลเตอร์นอว์สกาวาส Občina Trnovska vas เตอร์นอว์สกาวาส 1,348
SI-129 เทศบาลเตอร์บอว์ลิแย Občina Trbovlje เตอร์บอว์ลิแย 16,888
SI-085 เทศบาลนครนอวอเมสตอ Mestna občina Novo mesto นอวอเมสตอ 36,285
SI-084 เทศบาลนครนอวากอรีตซา Mestna občina Nova Gorica นอวากอรีตซา 31,938
SI-082 เทศบาลนากลอ Občina Naklo นากลอ 5,337
SI-083 เทศบาลนาซาริแย Občina Nazarje นาซาริแย 2,624
SI-151 เทศบาลบราสลอว์แช Občina Braslovče บราสลอว์แช 5,409
SI-004 เทศบาลบอคิน Občina Bohinj บอคีนสกาบีสตริตซา 5,206
SI-005 เทศบาลบอรอว์นีตซา Občina Borovnica บอรอว์นีตซา 3,992
SI-006 เทศบาลบอเวิตส์ Občina Bovec บอเวิตส์ 3,195
SI-149 เทศบาลบีสตริตซาอ็อปโซตลี Občina Bistrica ob Sotli บีสตริตซาอ็อปโซตลี 1,404
SI-008 เทศบาลเบรซอวิตซา Občina Brezovica เบรซอวิตซาปรีลิยูบลิยานี 11,620
SI-009 เทศบาลเบรฌิตแซ Občina Brežice เบรฌิตแซ 24,285
SI-003 เทศบาลเบลต Občina Bled เบลต 8,171
SI-002 เทศบาลเบลตินต์ซี Občina Beltinci เบลตินต์ซี 8,302
SI-007 เทศบาลเบอร์ดา Občina Brda โดบรอวอ 5,734
SI-148 เทศบาลแบแนดีกต์ Občina Benedikt แบแนดีกต์ 2,430
SI-150 เทศบาลโบลแก Občina Bloke นอวาวาส 1,584
SI-096 เทศบาลนครปตูย Mestna občina Ptuj ปตูย 23,404
SI-172 เทศบาลปอดเลคนิก Občina Podlehnik ปอดเลคนิก 1,873
SI-093 เทศบาลปอดเวลกา Občina Podvelka ปอดเวลกา 2,500
SI-200 เทศบาลป็อลชาแน Občina Poljčane ป็อลชาแน 4,556
SI-094 เทศบาลปอสโตยนา Občina Postojna ปอสโตยนา 15,749
SI-090 เทศบาลปิราน Občina Piran ปิราน 17,882
SI-091 เทศบาลปีวกา Občina Pivka ปีวกา 6,044
SI-097 เทศบาลปูตซ็อนต์ซี Občina Puconci ปูตซ็อนต์ซี 6,098
SI-174 เทศบาลเปรบ็อลต์ Občina Prebold เปรบ็อลต์ 5,052
SI-175 เทศบาลเปรวาลิแย Občina Prevalje เปรวาลิแย 6,814
SI-089 เทศบาลเปสนิตซา Občina Pesnica เปสนิตซาปรีมาริบอรู 7,554
SI-095 เทศบาลแปรดวอร์ Občina Preddvor แปรดวอร์ 3,561
SI-092 เทศบาลโปแชเตอร์เติก Občina Podčetrtek โปแชเตอร์เติก 3,322
SI-173 เทศบาลโปว์แซลา Občina Polzela โปว์แซลา 5,995
SI-199 เทศบาลมอโครน็อก-แตรเบวนอ Občina Mokronog - Trebelno มอโครน็อก 2,981
SI-079 เทศบาลมอซีริแย Občina Mozirje มอซีริแย 4,098
SI-077 เทศบาลมอราวแช Občina Moravče มอราวแช 5,129
SI-078 เทศบาลมอราวสแกตอปลีตแซ Občina Moravske Toplice มอราวสแกตอปลีตแซ 5,908
SI-198 เทศบาลมากอแล Občina Makole มากอแล 2,037
SI-069 เทศบาลมายชแปร์ก Občina Majšperk มายชแปร์ก 3,980
SI-168 เทศบาลมาร์โกวต์ซี Občina Markovci มาร์โกวต์ซี 4,015
SI-070 เทศบาลนครมาริบอร์ Mestna občina Maribor มาริบอร์ 111,374
SI-169 เทศบาลมิคลาวฌ์นาดราวสแก็มโปลิยู Občina Miklavž na Dravskem polju มิคลาวฌ์นาดราวสแก็มโปลิยู 6,402
SI-076 เทศบาลมิสลีนิยา Občina Mislinja มิสลีนิยา 4,666
SI-212 เทศบาลมีร์นา Občina Mirna มีร์นา 2,577
SI-170 เทศบาลมีร์นาเปช Občina Mirna Peč มีร์นาเปช 2,846
SI-075 เทศบาลมีเริน-คอสตานิแยวิตซา Občina Miren - Kostanjevica มีเริน 4,835
SI-081 เทศบาลมูตา Občina Muta มูตา 3,457
SI-080 เทศบาลนครมูร์สกาโซบอตา Mestna občina Murska Sobota มูร์สกาโซบอตา 19,188
SI-072 เทศบาลเมงเกิช Občina Mengeš เมงเกิช 7,477
SI-074 เทศบาลแมฌีตซา Občina Mežica แมฌีตซา 3,632
SI-071 เทศบาลแมดโวแด Občina Medvode แมดโวแด 15,843
SI-073 เทศบาลแมตลีกา Občina Metlika แมตลีกา 8,373
SI-042 เทศบาลยูร์ชินต์ซี Občina Juršinci ยูร์ชินต์ซี 2,388
SI-041 เทศบาลแยแซนีตแซ Občina Jesenice แยแซนีตแซ 21,374
SI-163 เทศบาลแยแซร์สกอ Občina Jezersko ซโกร์นิแยแยแซร์สกอ 634
SI-106 เทศบาลรอกาชกาสลาตินา Občina Rogaška Slatina รอกาชกาสลาตินา 11,070
SI-105 เทศบาลรอกาช็อวต์ซี Občina Rogašovci รอกาช็อวต์ซี 3,178
SI-107 เทศบาลรอกาเติตส์ Občina Rogatec รอกาเติตส์ 3,122
SI-098 เทศบาลราแช-ฟราม Občina Rače - Fram ราแช 7,021
SI-101 เทศบาลราดลิแยอ็อบดราวี Občina Radlje ob Dravi ราดลิแยอ็อบดราวี 6,311
SI-099 เทศบาลราแดแช Občina Radeče ราแดแช 4,396
SI-100 เทศบาลราแด็นต์ซี Občina Radenci ราแด็นต์ซี 5,252
SI-102 เทศบาลราโดว์ลิยิตซา Občina Radovljica ราโดว์ลิยิตซา 18,870
SI-103 เทศบาลราวแนนาคอโรชแก็ม Občina Ravne na Koroškem ราวแนนาคอโรชแก็ม 11,464
SI-176 เทศบาลราสกริฌิแย Občina Razkrižje ราสกริฌิแย 1,335
SI-104 เทศบาลรีบนิตซา Občina Ribnica รีบนิตซา 9,316
SI-177 เทศบาลรีบนิตซานาโปคอริยู Občina Ribnica na Pohorju รีบนิตซานาโปคอริยู 1,198
SI-108 เทศบาลรูแช Občina Ruše รูแช 7,220
SI-201 เทศบาลเรนแช-โวเกิร์สกอ Občina Renče - Vogrsko บูกอวิตซา 4,309
SI-209 เทศบาลแรชีตซาอ็อปซาวีนิยี Občina Rečica ob Savinji แรชีตซาอ็อปซาวีนิยี 2,306
SI-064 เทศบาลลอกาเติตส์ Občina Logatec ลอกาเติตส์ 13,694
SI-057 เทศบาลลาชกอ Občina Laško ลาชกอ 13,409
SI-060 เทศบาลลิตียา Občina Litija ลิตียา 15,017
SI-063 เทศบาลลิยูตอแมร์ Občina Ljutomer ลิยูตอแมร์ 11,662
SI-062 เทศบาลลิยูบนอ Občina Ljubno ลิยูบนออ็อปซาวีนิยี 2,645
SI-068 เทศบาลลูกอวิตซา Občina Lukovica ลูกอวิตซาปรีด็อมฌาลัค 5,549
SI-067 เทศบาลลูแช Občina Luče ลูแช 1,514
SI-061 เทศบาลนครลูบลิยานา Mestna občina Ljubljana ลูบลิยานา 282,994
SI-059 เทศบาลเลนดาวา Občina Lendava เลนดาวา 10,721
SI-058 เทศบาลเลนาร์ต Občina Lenart เลนาร์ตอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค 8,169
SI-208 เทศบาลโลก-ดรากอแมร์ Občina Log - Dragomer โลกปรีเบรซอวิตซี 3,660
SI-065 เทศบาลโลชกาดอลีนา Občina Loška dolina สตารีเติร์กปรีโลฌู 3,871
SI-066 เทศบาลโลชกีปอต็อก Občina Loški Potok ครีป-โลชกีปอต็อก 1,932
SI-167 เทศบาลโลว์แร็นดซ์นาโปคอริยู Občina Lovrenc na Pohorju โลว์แร็นดซ์นาโปคอริยู 3,096
SI-189 เทศบาลวรานสกอ Občina Vransko วรานสกอ 2,652
SI-138 เทศบาลวอดีตแซ Občina Vodice วอดีตแซ 4,778
SI-136 เทศบาลวิปาวา Občina Vipava วิปาวา 5,553
SI-135 เทศบาลวีเดิม Občina Videm วีเดิมปรีปตูยู 5,603
SI-137 เทศบาลวีตานิแย Občina Vitanje วีตานิแย 2,267
SI-141 เทศบาลวูแซนีตซา Občina Vuzenica วูแซนีตซา 2,726
SI-187 เทศบาลเวลิกาโปลานา Občina Velika Polana เวลิกาโปลานา 1,469
SI-134 เทศบาลเวลิแกลาชแช Občina Velike Lašče เวลิแกลาชแช 4,240
SI-188 เทศบาลแวร์เฌย์ Občina Veržej แวร์เฌย์ 1,299
SI-133 เทศบาลนครแวแลนิแย Mestna občina Velenje แวแลนิแย 32,912
SI-140 เทศบาลเวิร์คนิกา Občina Vrhnika เวิร์คนิกา 16,543
SI-139 เทศบาลโวยนิก Občina Vojnik โวยนิก 8,510
SI-203 เทศบาลสตราฌา Občina Straža สตราฌา 3,890
SI-115 เทศบาลสตาร์แช Občina Starše สตาร์แช 4,102
SI-202 เทศบาลสแรดีชแชอ็อบดราวี Občina Središče ob Dravi สแรดีชแชอ็อบดราวี 2,110
SI-112 เทศบาลนครสลอเวงกราเดิตส์ Mestna občina Slovenj Gradec สลอเวงกราเดิตส์ 16,870
SI-113 เทศบาลสลอเวนสกาบีสตริตซา Občina Slovenska Bistrica สลอเวนสกาบีสตริตซา 25,191
SI-114 เทศบาลสลอเวนสแกคอนิยีตแซ Občina Slovenske Konjice สลอเวนสแกคอนิยีตแซ 14,438
SI-204 เทศบาลสเวตาตรอยีตซาอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah สเวตาตรอยีตซาอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค 2,100
SI-181 เทศบาลสเวตาอานา Občina Sveta Ana สเวตาอานาอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค 2,342
SI-205 เทศบาลสเวตีตอมาช Občina Sveti Tomaž สเวตีตอมาช 2,112
SI-116 เทศบาลสเวตียูรีย์อ็อปชชาวนิตซี Občina Sveti Jurij ob Ščavnici สเวตียูรีย์อ็อปชชาวนิตซี 2,890
SI-210 เทศบาลสเวตียูรีย์อูสลอเวนสกิคกอรีตซัค Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah ยูรอว์สกีโดล 2,109
SI-182 เทศบาลสเวตีอันดราชอูสลอเวนสกิคกอรีตซัค Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah วีตอมาร์ตซี 1,138
SI-088 เทศบาลออซีวนิตซา Občina Osilnica ออซีวนิตซา 396
SI-086 เทศบาลออดรานต์ซี Občina Odranci ออดรานต์ซี 1,637
SI-171 เทศบาลออโปลตนิตซา Občina Oplotnica ออโปลตนิตซา 4,029
SI-213 เทศบาลอังการาน Občina Ankaran อังการาน 3,239
SI-195 เทศบาลอาปาแช Občina Apače อาปาแช 3,610
SI-001 เทศบาลอายด็อวช์ชินา Občina Ajdovščina อายด็อวช์ชินา 18,955
SI-038 เทศบาลอิลีร์สกาบีสตริตซา Občina Ilirska Bistrica อิลีร์สกาบีสตริตซา 13,866
SI-039 เทศบาลอิวานชนากอรีตซา Občina Ivančna Gorica อิวานชนากอรีตซา 15,810
SI-037 เทศบาลอีก Občina Ig อีก 7,016
SI-040 เทศบาลอีซอลา Občina Izola อีซอลา 15,952
SI-036 เทศบาลอีดริยา Občina Idrija อีดริยา 11,938
SI-087 เทศบาลโอร์ม็อช Občina Ormož โอร์ม็อช 12,526

รายชื่อเทศบาลนครในประเทศสโลวีเนียเรียงตามจำนวนประชากร แก้

อันดับ เทศบาลนคร ประชากร (ค.ศ. 2021)[2]
1   เทศบาลนครลูบลิยานา 294,464
2   เทศบาลนครมาริบอร์ 113,778
3   เทศบาลนครคราน 57,185
4   เทศบาลนครโคเปอร์ 53,292
5   เทศบาลนครแซลิแย 49,007
6   เทศบาลนครนอวอเมสตอ 37,398
7   เทศบาลนครแวแลนิแย 33,715
8   เทศบาลนครนอวากอรีตซา 31,845
9   เทศบาลนครเคิร์ชกอ 25,904
10   เทศบาลนครปตูย 23,611
11   เทศบาลนครมูร์สกาโซบอตา 18,622
12   เทศบาลนครสลอเวงกราเดิตส์ 16,595

อ้างอิง แก้

  1. "Občina Krško od danes Mestna občina Krško". Dnevnik (ภาษาสโลวีเนีย). 4 December 2021. สืบค้นเมื่อ 4 December 2021.
  2. 2.0 2.1 "Prebivalstvo po spolu in po starosti, naselja, Slovenija, letno". stat.si (ภาษาสโลวีเนีย). Statistical Office of Slovenia. สืบค้นเมื่อ 4 December 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้