เทฟนุต

(เปลี่ยนทางจาก เทพีเตฟนุต)

เทฟนุต (อังกฤษ: Tefnut) เป็นเทพีแห่งฝนและความชุ่มชื้น เป็นชายาของเทพชู มีโอรสธิดาคือเทพเกบและเทพีนัต ทรงเป็นดวงตาของสุริยเทพรา ลักษณะเป็นหญิงสาว พระเศียรสวมวงสุริยะหรือหน้ากากสิงโต

BD Weighing of the Heart - Tefnut.jpg

อ้างอิงแก้ไข