เตโตรมิโน (อังกฤษ: Tetromino) เป็นรูปเรขาคณิตจากรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่รูปติดต่อกัน[1][2] เป็นโพลิโอมิโนชนิดหนึ่ง มีทั้งหมด 7 เตโตรมิโน ถ้าไม่นับรูปที่เกิดจากการหมุน โพลิคิวบ์หรือทรงที่เกิดจากลูกบาศก์ติดต่อกันสี่ลูกจะเรียกว่า เตตระคิวบ์ (อังกฤษ: Tetracube) ซึ่งจะเพิ่มเติมจากเตโตรมิโนสามอัน ซึ่งทั้งสามเกิดจากหนึ่งลูกบาศก์บนไตรโอมิโนหัก

เตโตรมิโนอิสระทั้งห้ารูป

เตโตรมิโนชนิดข้างเดียวได้ถูกใช้ในวิดีโอเกมเตตริส ซึ่งในเกมจะเรียกว่า tetrimino[3]

เตโตรมิโนแก้ไข

อิสระแก้ไข

จะมีทั้งหมดห้าเตโตรมิโนอิสระ คือเตโตรมิฌนที่หมุน, ย้าย และสะท้อนได้ ได้แก่รูป I, O, Z, T และ L

ข้างเดียวแก้ไข

คือเตโตรมิโนที่หมุนและย้ายได้เท่านั้น มีทั้งหมด 7 รูปแบ่งเป็น

เตโตรมิโนที่สมมาตร
 •   รูป I
 •   รูป O
 •   รูป T
เตโตรมิโนจากการสะท้อน
 •   รูป Z
 •   รูป S เกิดจากการสะท้อนรูป Z
 •   รูป L
 •   รูป J เกิดจากการสะท้อนรูป L

คงที่แก้ไข

คือเตโตรมิโนที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเดียว รวมทั้งหมด 19 ชิ้น ได้แก่หนึ่งชิ้นจากการหมุนรูป O, สองชิ้นจากการหมุนรูป I, S, Z, และสี่ชิ้นจากการหมุนรูป T, J, L

เตตระคิวบ์แก้ไข

จะเพิ่มอีกสามอันคือ

 •   Right screw
 •   Left screw
 •   Branch

อ้างอิงแก้ไข

 1. Golomb, Solomon W. (1994). Polyominoes (2nd ed.). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-02444-8.
 2. Redelmeier, D. Hugh (1981). "Counting polyominoes: yet another attack". Discrete Mathematics. 36: 191–203. doi:10.1016/0012-365X(81)90237-5.
 3. "About Tetris", Tetris.com. Retrieved 2014-04-19.