เด็กแนว เป็นคำเรียกพฤติกรรมลักษณะของกลุ่มสังคมวัยรุ่นในวัฒนธรรมสมัยนิยม โดยในพจนานุกรมคำใหม่ให้ความหมายไว้ว่าวัยรุ่นที่มีรสนิยมการแต่งกายที่ไม่เหมือนใคร[1] ในตามสื่อหรือตามเว็บบอร์ด จะกล่าวถึงเด็กแนวในหลายรูปแบบ

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. สำนักพิมพ์แม็ค, 2550. หน้า 65. ISBN 978-974-412-139-4