เดอะกลาสพาเลส

เดอะกลาสพาเลส (พ.ศ. 2543) หรือชื่อภาษาไทย ร้าวรานในวารวัน คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ประพันธ์โดยนักเขียนอินเดียชื่อ อมิตาพ โฆษ ฉากของเรื่องอยู่ในพม่า แคว้นเบงกอล อินเดีย และคาบสมุทรมลายู นิยายเรื่องนี้เริ่มเรื่องตั้งแต่สมัยราชวงศ์คองบอง ในเมืองมันฑะเลย์ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และจนถึงสมัยปัจจุบัน นิยายส่วนใหญ่เน้นไปที่สมัยต้นยศตวรรษที่ 20 นิวนายเรื่องนี้นำเสนอปัญหามากมาย จากความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจในอินเดียและพม่า ไปสู่เรื่องคำถามว่าอะไรทำให้เกิดชาติ และความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในฐานะสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นสมัยใหม่อย่างไร

The Glass Palace
เดอะกลาสพาเลส  
ปกหนังสือเดอะกลาสพาเลส THE GLASS PALACE ร้าวรานในวารวัน.jpg
ผู้ประพันธ์อมิตาพ โฆษ
ประเทศสหรัฐอเมริกา, อินเดีย
ภาษาอังกฤษ
ประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์Ravi Dayal, Penguin India
สำนักพิมพ์มติชน
วันที่พิมพ์พ. ศ. 2543
ชนิดสื่อPrint
ISBN81-7530-0310
เรื่องก่อนหน้าThe Calcutta Chromosome 
เรื่องถัดไปThe Hungry Tide 

ชื่อของนวนิยายมีที่มาจากพงศาวดารฉบับหอแก้วซึ่งเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์เกาแก่ของพม่าที่ประพันธ์ขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระเจ้าบาจีดอ ในปี พ.ศ. 2435

อ้างอิงแก้ไข