เดสตินี (โมดูลของสถานีอวกาศนานาชาติ)

เดสตินี (อังกฤษ: Destiny) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติ[1][2]เป็นปฏิบัติการของนาซาแรก ที่โคจรสถานีวิจัยถาวรตั้งแต่ สกายแล็ป ลุกขึ้นในกุมภาพันธ์ 1974

โมดูลห้องปฏิบัติการเดสตินี (นาซา) กำลังติดตั้งบน สถานีอวกาศนานาชาติ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Boeing (2008). "Destiny Laboratory Module". Boeing. สืบค้นเมื่อ October 7, 2008.
  2. NASA (2003). "U.S. Destiny Laboratory". NASA. สืบค้นเมื่อ October 7, 2008.