เดกซ์แทรน (Dextran) เป็นโพลีแซกคาไรด์ที่พบในยีสต์และแบคทีเรีย เป็นสายของกลูโคสที่ต่อด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบ α1→6 เป็นหลัก และแตกกิ่งแบบ α-1,3 แต่ก็มีพันธะแบบอื่นๆปน ขึ้นกับชนิดของแบคทีเรียและยีสต์ จัดเป็นโพลีเมอร์ที่แตกกิ่งและซับซ้อน ในทางการแพทย์ ใช้รักษาโรคเส้นโลหิตตีบ ลดความหนืดของเลือด และใช้เป็นตัวเพิ่มปริมาตรสำหรับโรคโลหิตจาง[1] ในแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจะสร้างเดกซ์แทรนจากซูโครส โดยชนิดที่รู้จักกันดีคือ Leuconostoc mesenteroides และ Streptococcus mutans นอกจากนั้น Lactobacillus brevis ยังสร้างผลึกของ tibicos ในคีเฟอร์ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลุยส์ ปาสเตอร์เป็นคนแรกที่ค้นพบเดกซ์แทรนในฐานะผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในไวน์[2]

เดกซ์แทรน
เลขทะเบียน
เคมสไปเดอร์
  • none
ECHA InfoCard 100.029.694 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
KEGG
UNII
คุณสมบัติ
H(C6H10O5)xOH
มวลโมเลกุล Variable
เภสัชวิทยา
B05AA05 (WHO)
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

อ้างอิง แก้

  1. Medical Surgical Nursing, 7th Edition, Lewis, 2008
  2. Pasteur, L. On the viscous fermentation and the butyrous fermentation. Bull. Soc. Chim. Paris 11, 30–31 (1861)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้