เฉลียง อาจหมายถึง

  • เฉลียงบ้าน สิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบของบ้านโดยอยู่บริเวณภายนอกบ้าน
  • ระเบียง สิ่งก่อสร้างของบ้านมีลักษณะคล้ายคลึงกับเฉลียงบ้าน แต่อยู่บริเวณชั้น 2 ขึ้นไป
  • เฉลียง (วงดนตรี) วงดนตรีสัญชาติไทย