บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าเงาะหรือเงาะป่า คือพระสังข์ทองที่ใส่รูปเงาะเพื่อปกปิดรูปร่างที่แท้จริงของตนเองในวรรณคดีเรื่องสังข์ทองค่ะ