เจ้าหลวงเสือข้ามฟ้า

สุกรังฟ้า หรือ เจ้าหลวงเสือข้ามฟ้า เป็นราชโอรสองค์ใหญ่ของสุขางฟ้า ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา แต่ไม่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนนัก และสิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๗ ทรงครองราชย์ได้ ๓๒ ปี

เจ้าหลวงเสือข้ามฟ้า
พระนามเต็มเจ้าหลวงเสือข้ามฟ้า
พระอิสริยยศเจ้าหลวงแห่งอาณาจักรอาหม
ราชวงศ์ราชวงศ์อาหม
ครองราชย์ค.ศ. 1332-1364
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชชนกเจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า

ขึ้นครองราชย์แก้ไข

แผนก่อการกบฏแก้ไข

เจ้าพูลายอนุชาต่างชนนีซึ่งสุกรังฟ้าให้ยกเป็นเจ้าเมืองสะหริ่งได้วางแผนกบฏ แต่ข่าวกลับรั่วไหลออกมาเสียก่อน เจ้าพูลายจึงหนีไปอยู่กับราชาแห่งกามะตาซึ่งเป็นพระญาติ ซึ่งราชาแห่งกามะตาก็เต็มพระทัยช่วยเหลือ และยกทัพมายังอัทกาออน และต่อมายังสะหริ่ง คราวนี้สุกรังฟ้าไม่ไว้พระทัยของพระองค์ จึงยอมประนีประนอมกับเจ้าพูลาย

บาร์ โกฮาอิน ตกที่นั่งลำบากแก้ไข

นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า บาร์ โกฮาอิน เป็นผู้ยุยงเจ้าพูลายให้กบฏ แต่บางท่านแย้งว่า บาร์ โกฮาอิน เองที่ยุยงให้สุกรังฟ้าไม่ให้ไว้พระทัยเจ้าพูลาย แต่อย่างไร เรื่องก็ลงรอยเดียวกันว่า บาร์ โกฮาอิน ตกที่นั่งลำบาก จนต้องหลบหนีไปซ่อนตัว จนกระทั่งเรื่องสงบลง และได้รับอภัยโทษ และเป็นที่โปรดปรานของสุกรังฟ้าเหมือนเดิม

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าหลวงเสือข้ามฟ้า ถัดไป
สุขางฟ้า   กษัตริย์อาหม
(พ.ศ. 1875 - พ.ศ. 1907)
  สุทุฟ้า