เจ้าหลวงเสือตือฟ้า

(เปลี่ยนทางจาก สุทุฟ้า)

สุทุฟ้า หรือ เจ้าหลวงเสือตือฟ้า เป็นอนุชาของพระเจ้าสุกรังฟ้าครองราชย์สืบต่อมา

เจ้าหลวงเสือตือฟ้า
พระนามเต็มเจ้าหลวงเสือตือฟ้า
พระอิสริยยศเจ้าหลวงแห่งอาณาจักรอาหม
ราชวงศ์ราชวงศ์อาหม
ครองราชย์ค.ศ. 1369-1376
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชชนกเจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า

ขึ้นครองราชย์แก้ไข

ความสัมพันธ์กับชุติยะแก้ไข

ในรัชกาลนี้ได้เกิดเรื่องระหองระแหงกับชุติยะบ่อยครั้ง

สิ้นพระชนม์แก้ไข

ปี พ.ศ. ๑๙๑๙ กษัตริย์ของชุติยะ ได้เสด็จมาเยี่ยมสุทุฟ้าที่ชะปากุรี ซึ่งทำทีจะประนีประนอม และเชิญเสด็จสุทุฟ้ามาทอดพระเนตรการแข่งเรือที่แม่น้ำสาฟราย กษัตริย์ชุติยะได้เชิญสุทุฟ้าให้ประทับบนเรือพระที่นั่งลำเดียวกับพระองค์โดยไม่มีข้าราชบริพาร จึงถือโอกาสปลงพระชนม์พระองค์เสีย สุทุฟ้าทรงครองราชย์ได้ ๑๒ ปี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าหลวงเสือตือฟ้า ถัดไป
สุกรังฟ้า   กษัตริย์อาหม
(พ.ศ. 1907 - พ.ศ. 1919)
  ว่างกษัตริย์