เจ้าหญิงเอากุสเทอแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน

เจ้าหญิงเอากุสทาแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน (อังกฤษ: Princess Augusta of Saxe-Meiningen) ประสูติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2386 เป็นพระธิดาใน แบร์นฮาร์ดที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน และ เจ้าหญิงมารี เฟอเดอริกาแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล พระองค์เป็นพระปิยยิกา (ย่าทวด) ใน เอดูอาร์ท เจ้าชายแห่งอันฮัลท์ พระองค์เป็นพระน้องนางเพียงพระองค์เดียวใน จอร์จที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน ซึ่งมีพระชันษาห่างกันราว 7 ปี แต่กระนั้นความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สนิทสนมกันดี พระองค์เป็นคนที่รักการละครและการแสดงมาก ในปี พ.ศ. 2399 พระองค์ทรงเขียนจดหมายถึงพระบิดาและพระมารดาถึงความสุขพระทัยที่ได้รับประทานพระอนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา ที่ประทานพระอนุญาตให้เสด็จไปโรงละคร

เจ้าหญิงเอากุสเทอแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
Princess Augusta of Saxe-Meiningen.jpg
พระนามเต็มเอากุสทา ลูอีเซอ อาเดลเลด กาโรลีน ไอดา
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
เจ้าหญิงโมริตส์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
ราชวงศ์ราชวงศ์ซัคเซิน-ไมนิงเงิน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ6 สิงหาคม พ.ศ. 2386
ไมนิงเงิน ซัคเซิน-ไมนิงเงิน
สิ้นพระชนม์11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 (76 ชันษา)
อัลเทินบวร์ค
พระบิดาแบร์นฮาร์ดที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
พระมารดาเจ้าหญิงมารี เฟอเดอริกาแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล
พระสวามีเจ้าชายโมริตส์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
พระบุตรเจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
เจ้าหญิงอีลีซาแบ็ตแห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค (2408 - 2470)
เจ้าหญิงมากาเรเธอแห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
เจ้าชายแอนสท์ที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
เจ้าหญิงลูอีเซอ ชาร์ล็อตต์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค

เจ้าหญิงเอากุสทาแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายโมริตส์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2405 โดยพระสวามีทรงมีพระชันษามากกว่าพระองค์ราว 14 ปี พระองค์รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงโมริตส์แห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค พระชายา มีพระบุตรดังนี้