เจ้าหญิงเฟือง ซุง แห่งเวียดนาม (อังกฤษ: Her Imperial Highness Princess Phương Dung of Vietnam) ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม และสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม พระมเหสีองค์แรก

เจ้าหญิงเฟือง ซุง

พระนามเต็ม เจ้าหญิงเฟือง ซุงแห่งเวียดนาม
พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งเวียดนาม
ราชวงศ์ ราชวงศ์เหงียน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 (78 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม
พระมารดา สมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม

อ้างอิงแก้ไข