เจ้าหญิงเฟือง ซุง

เจ้าหญิงเฟือง ซุง แห่งเวียดนาม (อังกฤษ: Her Imperial Highness Princess Phương Dung of Vietnam) ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม และสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม พระมเหสีองค์แรก

เจ้าหญิงเฟือง ซุง
พระนามเต็มเจ้าหญิงเฟือง ซุงแห่งเวียดนาม
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งเวียดนาม
ราชวงศ์ราชวงศ์เหงียน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 (80 ปี)
พระบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม
พระมารดาสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม

อ้างอิงแก้ไข