เจ้าหญิงมาซาโกะ (พระธิดาในจักรพรรดิเรเง็ง)

เจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นและพระธิดาในจักรพรรดิเรเง็ง

เจ้าหญิงมาซาโกะ (ญี่ปุ่น: 栄子内親王โรมาจิMasako-naishinnō ; 1673 – 1746) เป็นสมาชิกราชวงศ์ในช่วงกลางยุคเอโดะ พระราชธิดาองค์ที่ 3 ของจักรพรรดิเรเง็ง พระมารดาของพระองค์คือทะกะสึกะซะ ฟุซะโกะ พระสวามีของพระองค์คือนิโจ สึนาฮิระ และพระโอรสของพระองค์คือนิโจ โยชิตาดะ พระนามในวัยเด็กของพระองค์คือ ออนนะนิโนะมิยะ พระสุสานคือนิซงอิง

บันทึก แก้