เจ้าหญิงมักดาเลอนา ร็อยส์ แห่งเคิสทริทซ์

เจ้าหญิงมักดาเลอนา ร็อยส์ แห่งเคิสทริทซ์ (อังกฤษ: Princess Magdalena Reuss of Köstritz)

เจ้าหญิงมักดาเลอนา ร็อยส์
เจ้าหญิงแห่งเคิสทริทซ์
เจ้าหญิงฮูร์แบร์ทุสแห่งปรัสเซีย
พระสวามีเจ้าชายฮูร์แบร์ทุสแห่งปรัสเซีย
พระนามเต็ม
มักดาเลอนา ร็อยส์ พอลลีน
พระบุตรเจ้าหญิงอนาตเซีย
เจ้าหญิงมาเรีย คริสติน
ราชวงศ์ราชวงศ์ปรัสเซีย
พระบิดาเจ้าชายเฮนริชที่ 36 ร็อยส์แห่งเคิสทริทซ์
พระมารดาเจ้าหญิงเฮอร์มีน
ประสูติ20 สิงหาคม พ.ศ. 2463

พระประวัติ แก้ไข

เจ้าหญิงมักดาเลอนา ร็อยส์แห่งเคิสทริทซ์ ประสูติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เป็นพระธิดาใน เจ้าชายเฮนริชที่ 36 ร็อยส์แห่งเคิสทริทซ์ และ เจ้าหญิงเฮอร์มีน พระองค์ทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับ เจ้าชายฮูร์แบร์ทุสแห่งปรัสเซีย พระโอรสใน เจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ซึ่งพระองค์ได้เปลี่ยนฐานันดรและพระนามตามพระสวามีเป็น เฮอร์รอยัลไฮเนส เจ้าหญิงฮูร์แบร์ทุสแห่งปรัสเซีย พระชายา (โดยเมื่อแรกประสูติทรงอยู่ในฐานันดร เซอรีนไฮเนส) โดยมีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงอนาตเซีย
  2. เจ้าหญิงมาเรีย คริสติน

โดยเมื่อหลังจากพระสวามีสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหัน พระองค์พร้อมด้วยพระบุตรได้ย้ายไปประทับ ณ ปราสาทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งต่อมาไม่นาน เจ้าหญิงมาเรีย คริสติน พระธิดาพระองค์เล็ก ได้สิ้นพระชนม์โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เจ้าหญิงมักดาเลอนา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สิริพระชันษา 89 ชันษา ซึ่งพระองค์ทรงมีพระชนม์ยืนกว่าพระสุณิษาและพระชามาดาใน เจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย พระองค์สุดท้าย