เจ้าหญิงมะซะโกะ (พระธิดาในจักรพรรดิเรเง็ง)

เจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นและพระธิดาในจักรพรรดิเรเง็ง

เจ้าหญิงมะซะโกะ (ญี่ปุ่น: Imperial Princess Masako โรมาจิMasako-naishinnō ; 2216 – 2289) เจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิเรเง็ง ที่ประสูติแต่ ทะกะสึกะซะ ฟุซะโกะ

ต่อมาพระองค์เข้าพิธีสมรสกับ นิโจ สึนะฮิระ และมีบุตรชายคือ นิโจ โยะชิตะดะ โดยพระองค์เป็นพระปัยยิกา (ทวด) ของ จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ เพราะธิดาของโยะชิตะดะได้เป็นพระสนมใน จักรพรรดิซะกุระมะชิ

บันทึกแก้ไข