เจ้าหญิงซีนาตี เซเอโซแห่งเลโซโท

เจ้าหญิงซินาตี เซโอโซแห่งเลโซโท (อังกฤษ: Princess Senate Seeiso) ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท

เจ้าหญิงซีนาตี เซเอโซแห่งเลโซโท

ซีนาตี แมรี โมฮาโต เซเอโซ
เจ้าหญิงแห่งเลโซโท
ราชวงศ์ราชวงศ์เมเชช
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
ประสูติ7 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (21 ปี)
มาเซรู ประเทศเลโซโท

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท ประสูติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ณ มาเซรู ประเทศเลโซโท ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ้ใน สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท และ สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เมื่อพระองค์ประสูติ พระองค์ได้รับการคาดการว่าจะเป็นรัชทายาทแห่งเลโซโท และว่าที่ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งเลโซโท พระองค์แรกหากพระราชบิดาและพระราชมารดาไม่มีพระราชโอรส แต่แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2550 พระราชมารดาทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสคือ เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ พระอนุชา จึงทำให้ตำแหน่งรัชทายาทตกไปเป็นของพระอนุชาทันที

พระองค์มีพระนาม แมรี ซึ่งเป็นพระนามแบบชาวตะวันตก โดยได้รับพระนามนี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554