เจ้าราชบุตร (โย้)

เจ้าราชบุตร (โย้) เป็นเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ ลำดับที่ 6 (พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2370) พระราชโอรสในเจ้าอนุวงศ์ ร่วมกับเจ้าอนุวงศ์ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากไทยในปี พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2370

อ้างอิง แก้


ก่อนหน้า เจ้าราชบุตร (โย้) ถัดไป
เจ้าหมาน้อย   เจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์
(พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2370)
  เจ้าฮุย