ไฟล์:New Doc 2019-05-22 11.42.54 8.jpg
เจ้าราชบุตร_(โย้)

เจ้าราชบุตร (โย้) เป็นเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ ลำดับที่ 6 (พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2370) พระราชโอรสในพระเจ้าอนุวงศ์ ร่วมกับพระเจ้าอนุวงศ์ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากไทยในปี พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2370

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า เจ้าราชบุตร (โย้) ถัดไป
เจ้าหมาน้อย   เจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์
(พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2370)
  เจ้าฮุย