'เจ้าหลัน นัดดาพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรฯ เป็นพระมหากษัตริย์แถบภาคใต้ของราชอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2356 - 2362

ดูเพิ่ม แก้