เจ้ายุติธรรมธร

เจ้ายุติธรรมธร เป็นตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ในอดีต อาจหมายถึง