เจ้าพระยามหาเทพ

เจ้าพระยามหาเทพ หรือ หมื่นราชเสน่หา (ในราชการ) ขุนนางไทยในสมัย กรุงศรีอยุธยา เกิดเมื่อใดไม่ปรากฏ ปรากฏชื่อครั้งแรกใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ เมื่อคราวติดตาม ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ และ หลวงศรียศ รวมถึง พระยาพิชัย และ พระยาสวรรคโลก ไปสังหาร ขุนวรวงศาธิราช และ นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ที่คลองสระบัวว่า

ครั้นเช้าตรู่ ขุนวรวงศาธิราชกับแม่ศรีสุดาจันทร์ และราชบุตรที่เกิดด้วย กันนั้น ทั้งพระศรีสินก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกัน มาตรงคลองสระบัวขุนอินทรเทพก็ตามประจำมา ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพ พระยาพิชัย พระยา สวรรคโลก หลวงศรียศ หมื่นราชเสน่หาในราชการ ครั้นเห็นเรือพระ ที่นั่งขึ้นมา ก็พร้อมกันออกสะกัด ขุนวรวงศาธิราชร้องไปว่า เรือใครตรงเข้ามา ขุนพิเรนทรเทพก็ร้องตอบไปว่า กูจะมาเอาชีวิตเองทั้งสองฝ่ายขุนพิเรนทรเทพก็เร่งให้พายรีบกระหนาบเรือพระที่นั่งขึ้นมา แล้วช่วยกันเข้ากลุ้มรุมจับ ขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ และบุตรซึ่งเกิดด้วยกันนั้นฆ่าเสียแล้วให้เอาศพให้เอาศพไปเสียบประจานไว้

เมื่อ พระเทียรราชา ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก็โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง หมื่นราชเสน่หา (ในราชการ) ขึ้นเป็น เจ้าพระยามหาเทพ ดังคำในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ ความว่า

หมื่นราชเสน่หาเป็นเจ้าพระยามหาเทพ พระราชทานลูกพระสนม และเครื่องสูง เครื่องทอง เสลี่ยงงา เสลี่ยงกลีบบัว

แต่หลังจากนั้นก็มิได้ปรากฏชื่อของเจ้าพระยามหาเทพอีกเลย