เจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์

เจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์ (อังกฤษ: Prince Edouard de Lobkowicz) ประสูติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2469 เป็นพระโอรสองค์โตใน เจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์ กับ อานิตา ลิมี พระองค์ทรงเติบโตและได้รับสัญชาติอเมริกัน เมื่อทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปารีส ทรงงานในด้านการทนาคาร

เจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์
Huwelijk van Prinses Francoise van Bourbon Parma met Prins Eduard van Lobkowicz , Bestanddeelnr 910-9247.jpg
เจ้าชายในงานเสกสมรส
พระนามเต็มมาเรีย เอดูอาร์ด ออกัส โจเซฟ วิลเฮ็ล์ม อิกเนเซียส แพทริเซีย ฮูร์แบร์ตุส แคสเปอร์
พระอิสริยยศเจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์
ราชวงศ์ราชวงศ์ลอบโควิซซ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ12 มิถุนายน 2469
สิ้นพระชนม์2 เมษายน พ.ศ. 2553 (83 ปี)
พระบิดาเจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์
พระมารดาอานิตา ลิมี
พระชายาเจ้าหญิงมารี-ฟรังซัวแห่งบูร์บง-ปาร์มา
พระบุตรเจ้าชายเอดูอาร์ด-ซาเวีย
เจ้าชายรอแบร์ เอ็มมานูเอล
เจ้าชายชาลส์-อ็องรี
เจ้าหญิงมารี แกเบรียล

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงมารี-ฟรังซัวแห่งบูร์บง-ปาร์มา พระภคินีใน เจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 โดยได้พระชายารับพระนามว่า เจ้าหญิงเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์ มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าชายเอดูอาร์ด-ซาเวีย
  2. เจ้าชายรอแบร์ เอ็มมานูเอล
  3. เจ้าชายชาลส์-อ็องรี เดอ ลอบโควิซซ์
  4. เจ้าหญิงมารี แกเบรียล

เจ้าชายเอดูอาร์ด เดอ ลอบโควิซซ์ สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 สิริพระชันษา 83 ปี

อ้างอิงแก้ไข