เจ้าชายเว็ลฟ์ แอนสท์ แห่งฮันโนเฟอร์

เว็ลฟ์ แอนสท์ เจ้าชายแห่งฮันโนเฟอร์ (เยอรมัน: Welf Ernst, Prinz von Hannover) เป็นพระโอรสในเจ้าชายเกออร์ก วิลเฮล์ม แห่งฮันโนเฟอร์ และเจ้าหญิงโซฟีแห่งกรีซและเดนมาร์ก ประสูติ ณ พระราชวังเว็ลฟ์ในมิวนิก โดยพระองค์ทรงเป็นพระภาคิไนยในเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ หลังจากพระองค์ทรงเจริญพระชันษามากแล้ว จึงได้เสด็จไปประทับ ณ ประเทศอินเดียเป็นการถาวร

เจ้าชายเว็ลฟ์ แอนสท์ แห่งฮันโนเฟอร์
ประสูติ25 มกราคม พ.ศ. 2490
ประเทศเยอรมนี
สิ้นพระชนม์10 มกราคม พ.ศ. 2524 (33 ปี)
ประเทศอินเดีย
พระชายาทูรียา ฮันโนเฟอร์
พระธิดาเจ้าหญิงซาสเกียแห่งฮันโนเฟอร์
พระนามเต็ม
เว็ลฟ์ แอนสท์ เอากุสตุส อังเดรอัส ฟิลิป เกออร์ก วิลเฮล์ม ลุดวิจ แบร์ทโฮลด์
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
พระบิดาเจ้าชายเกออร์ก วิลเลียมแห่งฮันโนเฟอร์
พระมารดาเจ้าหญิงโซฟีแห่งกรีซและเดนมาร์ก

เจ้าชายเว็ลฟ์ แอนสท์ แห่งฮันโนเฟอร์ ได้เสกสมรสกับทูรียา ฮันโนเฟอร์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเสกสมรสมิได้รับการยอมรับ ทำให้ไม่สามารถดำรงพระอิสริยยศชั้นเจ้าหญิงได้ มีแต่เพียงนามลำลองว่า ทูรียา ฮันโนเฟอร์ เพียงเท่านั้น ทั้งสองมีพระธิดาร่วมกันเพียงพระองค์เดียวคือ เจ้าหญิงซาสเกียแห่งฮันโนเฟอร์ (พระบุตรที่เกิดมาสามารถดำรงพระอิสริยยศได้)

พระองค์สิ้นพระชนม์ขณะมีพระชันษา 33 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง หลังจากที่ทรงล้มขณะเล่นคาราเต้ และทรงเป็นอัมพาตได้ 2 เดือน

ความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ยุโรป แก้

พระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์หลายราชวงศ์ โดยทางฝ่ายพระมารดานั้น เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามีใน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ส่วนทางฝ่ายพระบิดานั้น ทรงเป็นพระภาติยะใน เฟรเดอริกาแห่งฮาโนเวอร์ สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ ซึ่งเป็นพระขนิษฐาแท้ๆในพระบิดาของพระองค์ จึงทรงเป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ และ สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน ทั้งนี้ ยังทรงสืบเชื้อสายมาจาก สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร จักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก จักรพรรดินีโคลัสที่ 1 แห่งรัสเซีย เป็นต้น