เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เจ้าชายแห่งวีท

เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เจ้าชายแห่งวีท (อังกฤษ: William Frederick, Prince of Wied) ประสูติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ณ ราชอาณาจักรปรัสเซีย เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายวิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งวีท และเจ้าหญิงมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระนัดดาในเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเนเธอร์แลนด์ และพระราชปนัดดาในพระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ และ พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 3 แห่งปรัสเซีย ทั้งพระบิดาและพระมารดานั้น ทรงสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ เหมือนกัน และมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในเอลิซาเบธแห่งโรมาเนีย สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ

เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เจ้าชายแห่งวีท
พระนามวิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช แฮร์มัน อ็อทโท คาร์ล
พระอิสริยยศเจ้าชายพระประมุขแห่งวีท
ฐานันดรศักดิ์เซอรีนไฮเนส
ราชวงศ์ราชวงศ์วีท-น็อยวีท
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ27 มิถุนายน 2415
ราชอาณาจักรปรัสเซีย
สิ้นพระชนม์18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (72 ปี)
ประเทศเยอรมนี
พระบิดาเจ้าชายวิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งวีท
พระมารดาเจ้าหญิงมารีแห่งเนเธอร์แลนด์
พระชายาเจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค (ค.ศ. 1877–1965)
พระบุตรเจ้าชายแฮร์มัน
เจ้าชายดีทริช

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เจ้าชายแห่งวีท ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค (ค.ศ. 1877–1965) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2441 มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าชายแฮร์มัน
  2. เจ้าชายดีทริช

พระองค์ทรงกลายเป็นเจ้าชายพระประมุขแห่งวีทเมื่อ พ.ศ. 2450 ภายหลังพระบิดาสิ้นพระชนม์ลง จากการปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918–1919 ใน พ.ศ. 2462 มีการยกเลิกตำแหน่งขุนนางทั้งหมด พระองค์จึงมีพระนามเพียงสามัญชนเท่านั้น ต่อมาพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ก่อนวันประสูติปีที่ 73 เพียง 11 วัน และด้วยเจ้าชายแฮร์มันพระโอรสพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนม์ไปใน พ.ศ. 2484 จากพระอาการบาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่สอง ตำแหน่งเจ้าชายพระประมุขแห่งวีทจึงตกเป็นของเจ้าชายฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งวีท

อ้างอิงแก้ไข

  • Lundy, Darryl. "Friedrich Wilhelm Hermann Otto Karl Fürst zu Wied". The Peerage. p. 11056 § 110557.[แหล่งอ้างอิงไม่น่าเชื่อถือ]
  • Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich, 6.Fürst zu Wied
  • The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 336