เจ้าชายวิลเฮ็ล์มแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ

เจ้าชายวิลเฮ็ล์มแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ (อังกฤษ: Prince William of Schaumburg-Lippe)

เจ้าชายวิลเฮ็ล์มแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
เจ้าชายแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
ประสูติ12 ธันวาคม พ.ศ. 24377
เยอรมนี
สิ้นพระชนม์4 เมษายน พ.ศ. 2449 (71 ชันษา)
โบฮีเมีย
พระชายาเจ้าหญิงบาทิลดิชแห่งอันฮัลท์-เดสซู
พระนามเต็ม
วิลเฮ็ล์ม คาร์ล เอากุสท์
พระบุตรชาลอตต์แห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ สมเด็จพระราชินีแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
เจ้าชายฟรันซ์ โจเซฟ
เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
เจ้าชายอัลเบรชท์
เจ้าหญิงบาทิลดิชแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
เจ้าหญิงแอดิเลดแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
ราชวงศ์ราชวงศ์ลิพเพอ
พระบิดาเจ้าชายจอร์จ วิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
พระมารดาเจ้าหญิงอิดาแห่งวัลเด็คและเพียดมอนต์

พระประวัติ

แก้

เจ้าชายวิลเฮ็ล์มแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ ประสูติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2377เยอรมนี เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 7 ใน เจ้าชายจอร์จ วิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ และ เจ้าหญิงอิดาแห่งวัลเด็คและเพียดมอนต์ โดยขณะทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยค่อนข้างระเบียบเนื่องจากทรงถูกเลี้ยงดูให้รับผิดชอบพระองค์เอง

เสกสมรส

แก้

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงบาทิลดิชแห่งอันฮัลท์-เดสซู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2405 เจ้าหญิงบาทิลดิช รับพระราชทานพระอิสริยยศที่ เจ้าหญิงแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ พระชายา โดยมีพระบุตรดังนี้

  1. ชาลอตต์แห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ สมเด็จพระราชินีแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
  2. เจ้าชายฟรันซ์ โจเซฟ
  3. เจ้าชายฟรีดริชแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
  4. เจ้าชายอัลเบรชท์
  5. เจ้าหญิงบาทิลดิชแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
  6. เจ้าหญิงแอดิเลดแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ

สิ้นพระชนม์

แก้

พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2449 เนื่องมาจากติดเชื้อในพระมัตถลุงค์ (สมอง) อย่างรุนแรง พร้อมด้วย เจ้าหญิงลูอีสแห่งเดนมาร์ก พระสุณิสา สิบเนื่องมาจากทั้ง 2 ทรงจมน้ำในทะลสาบในเขตพระราชวังของพระองค์เอง