เจ้าจอมมารดาเอมน้อย ในรัชกาลที่ 3

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
บุพการีจางวางแสง
ขรัวยายคุ้ม

ประวัติ แก้

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย เป็นธิดาของจางวางแสงกับท้าวมังสี (คุ้ม) บรรพบุรุษมาแต่ข้าหลวงเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[1]

พระราชบุตร แก้

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ คือ

อ้างอิง แก้

  1. ราชินิกูลรัชกาลที่ 5, หน้า 114