เจ้าจอมมารดาเอมน้อย ในรัชกาลที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย
Chao Chom Manda Em Noi.jpg
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
บิดามารดาจางวางแสง
ขรัวยายคุ้ม

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย เป็นธิดาของจางวางแสงกับท้าวมังสี (คุ้ม) บรรพบุรุษมาแต่ข้าหลวงเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[1]

พระราชบุตรแก้ไข

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ คือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชินิกูลรัชกาลที่ 5, หน้า 114