เคาน์เตสจอร์จจีนา ฟอน วิลเซค

เคาน์เตสจอร์จจีนา ฟอน วิลเซค
เจ้าหญิงพระชายาแห่งลิกเตนสไตน์
Georgina von Wilczek.jpg
ก่อนหน้าอาร์ชดัชเชสเอลีซาเบ็ท อมาเลียแห่งออสเตรีย
ถัดไปเจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์
พระราชสวามีเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
พระราชบุตรเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชายฟิลลิพแห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าหญิงโนราแห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชานฟรันทซ์ โยเซ็ฟแห่งลิกเตนสไตน์ (ค.ศ. 1962–1991)
ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
พระราชบิดาเคานต์ฟริแลนด์ มาเรีย
พระราชมารดาเคาน์เตสโนราเบ็ตตา คริสติกา
พระราชสมภพ24 ตุลาคม พ.ศ. 2464
ออสเตรีย
สวรรคต18 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (67 ปี)
สวิตเซอร์แลนด์

พระราชประวัติแก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนา (อังกฤษ: Countess Georgina von Wilczek) เป็นธิดาเพียงคนเดียวใน เคานต์ฟริแลนด์ มาเรีย และ เคาน์เตสโนราเบ็ตตา คริสติกา พระองค์เสด็จพระราชสมภพ ณ ออสเตรีย

อภิเษกสมรสแก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนาได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ พระองค์จึงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงจอร์จจีนา เจ้าหญิงพระชายาแห่งลิกเตนสไตน์ ถึงกระนั้น พระองค์มีพระราชประสงค์ใช้พระนามเดิม มีพระราชโอรส-ธิดาร่วมกันห้าพระองค์ ดังนี้

  1. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
  2. เจ้าชายฟิลลิพแห่งลิกเตนสไตน์
  3. เจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลิกเตนสไตน์
  4. เจ้าหญิงโนราแห่งลิกเตนสไตน์
  5. เจ้าชานฟรันทซ์ โยเซ็ฟแห่งลิกเตนสไตน์ (ค.ศ. 1962–1991)

พระราชกรณียกิจแก้ไข

ในฐานะเจ้าหญิงพระชายาในองค์ประมุขแห่งลิกเตนสไตน์ ทรงมีองค์กรในพระบรมราชินูปถัมภ์ไว้มากมาย เช่น องค์กรการกุศลแห่งเจ้าหญิงพระชายา องค์กรประชาชนคนแรงงานแห่งชาติ

สวรรคตแก้ไข

เคาน์เตสจอร์จจีนา เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งก่อนถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 68 พรรษา เพียง 6 วัน