เคอเนิลเจเนอรัล

เคอเนิลเจเนอรัล (อังกฤษ: Colonel general) เป็นคำเรียกของทหารชั้นพลเอกในกองทัพสหรัฐอเมริกา, เกาหลีเหนือ และกลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต โดยในกองทัพของสหรัฐอเมริกายศนี้เป็นยศ Four-star rank โดยอยู่ระหว่างพลโทและพลเอกแห่งกองทัพ ในเยอรมนียศนี้ได้เรียกในภาษาเยอรมันว่า Generaloberst

อินทรธนูแก้ไข

ชื่อในภาษาอื่นแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข